Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Οι προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν στο Δ.Πετρούπολης.Οι προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν στο Δ.Πετρούπολης.


1) Για τις ανάγκες Πολιτισμού
Ειδικότητα
Αριθμός Ατόμων
Μήνες απασχόλησης
έως
Χώρος απασχόλησης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Ηθοποιός)
1
12
Δραματική Σχολή
Διδασκαλία υποκριτικής – αυτοσχεδιασμού (Ηθοποιοί)
5
12
Δραματική Σχολή και Θεατρικό Εργαστήρι
Διδασκαλία  αγωγής λόγου (Ηθοποιός)
1
12
Δραματική Σχολή
Διδασκαλία τραγουδιού (Μουσικός)
1
12
Δραματική Σχολή
Δάσκαλοι Χορού
4
12
Πολιτιστικό Κέντρο και Δραματική Σχολή
Διδασκαλία αγιογραφίας
1
12
Πνευματικό Κέντρο
Διδασκαλία εικαστικών
1
12
Πνευματικό Κέντρο
Διδασκαλία Κεραμικής
1
12
Πνευματικό Κέντρο
Διδασκαλία Φωτογραφίας
1
12
Πνευματικό Κέντρο
Καθηγητής Μουσικής Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης, Ιστορίας και Μορφολογίας
2
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Βιολιού
2
12
Δημοτικό Ωδείο
Δάσκαλος ή Καθηγητής Μουσικής Βιολιού
2
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής πιάνου συνοδείας & Μουσικής Δωματίου
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Πιάνου
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Δάσκαλος ή Καθηγητής Μουσικής Μονωδίας και Τραγουδιού
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής κλασικής κιθάρας
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Τρομπέτας
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Κλαρινέτου
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Όμποε
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Βιολοντσέλου
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Βυζαντινής
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής Παραδοσιακών  Κρουστών
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής Μουσικής μοντέρνου Πιάνου και αυτοσχεδιασμού
1
12
Δημοτικό Ωδείο
Επιμελητής μουσικής ανωτέρων θεωρητικών και συνοδείας πιάνου ελαφρού τραγουδιού
1
12
Δημοτικό Ωδείο
ΣΥΝΟΛΟ
34


            Η επιλογή των παραπάνω προσώπων με καλλιτεχνικόδιδακτικό ή εκπαιδευτικό έργο, θα γίνει από την οικία υπηρεσία (Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης) ,  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α ́), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (234/Α ́) και συμπληρώθηκε  από την παρ.2 του άρθρο 26 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 21 του 2190/94 , όπως ισχύει), καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.
                2) Για τις ανάγκες Αθλητισμού

Ειδικότητα
Αριθμός Ατόμων
Μήνες απασχόλησης
Έως
Χώρος απασχόλησης
Πετοσφαίριση - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
1
12
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Διδασκαλία Χορού -  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
1
12
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ευρωστία και ΥγείαΚαθηγητής Φυσικής Αγωγής
1
12
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Κολύμβηση ή Υδατοσφαίριση με  άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική αρχή – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
3
12
Κολυμβητήριο
Ιατροί
2
12
Κολυμβητήριο
ΣΥΝΟΛΟ
8